Podmínky pro vrácení vratných dílů

Starý díl:

Starým dílem se rozumí výrobek který splňuje všechna kritéria výrobce na zpětný výkup za účelem jeho repasování. U zboží, které je zahrnuto ve výměnném programu výrobce, platí zákazník zálohu na Starý díl, která mu je vrácena v plné výši oproti předložení Starého dílu, splňujícího všechny potřebné náležitosti.

Na Staré díly není poskytován žádný rabat!

Všeobecné podmínky pro vracení:

  • vrácený díl musí být kompletní (včetně krycích víček a zátek)
  • nesmí být viditelně poškozeny části, které se používají k repasování
  • musí být v originální krabici (balení), určené výrobcem k tomuto účelu
  • nesmí být výrazně zkorodovaný
  • vrácený díl musí být dostatečně očištěn, aby mohl být posouzen jeho stav
  • musí být akceptován výrobcem jako díl použitelný k repasování
  • Visačku (pokud je součástí nového dílu) od nového dílu odstranit a na starý díl připevnit.
  • Krycí zátky závitů z nového dílu nasadit na starý díl.

Vrácení zálohy je možné pouze po splnění všech podmínek a náležitostí stanovených jak výrobcem tak i společností Granex.

Důvody odmítnutí:

Více viz. Bosch – podmínky vratných dílů – ke stažení.